Bezsenność – terapia poznawczo-behawioralna

Alicja Sobik-Lipus

Charakterystyka snu Sen stanowi 1/3 życia dorosłego człowieka. Można zdefiniować go jako stan spoczynku fizycznego oraz nawracającą utratę świadomości i kontaktu z otoczeniem. Sen to jedno z podstawowych zachowań człowieka. Od śpiączki odróżnia go to, że pod wpływem dostatecznie silnych bodźców następuje szybki powrót do stanu czuwania. Sen występuje spontanicznie i okresowo. Typowe jest homeostatyczne wyrównywanie ewentualnego niedoboru snu pod…

Terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu

Magdalena Kufka

O zaburzeniach ze spektrum autyzmu w ostatnich latach zostało napisanych i opublikowanych wiele ważnych informacji i doniesień naukowych. Powstają coraz to nowe teorie związane z etiologią owych zaburzeń neurorozwojowych, jest coraz więcej wyjaśnień związanych z objawami oraz coraz to nowsze, skuteczniejsze metody terapii i przystosowania do życia osób chorych. Najczęściej jednak literatura oraz badania koncentrują się na problemie autyzmu u…

O lęku panicznym słów kilka…

Magdalena Kufka

Zaburzenia lękowe z napadami paniki są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń lękowych, zaraz po zespole lęku uogólnionego oraz fobii społecznej. Mają charakter przewlekły, pogarszają jakość życia oraz funkcjonowanie chorej osoby. Napad lęku trwa kilka minut, zaczyna się nagle i szybko narasta. Charakteryzuje się odczuwaniem przez chorego intensywnej obawy i dyskomfortu. Napadowi paniki towarzyszą też następujące objawy somatyczne: odczucie bicia serca…

Lęk o zdrowie (hipochondria) cz.I

Alicja Sobik-Lipus

Jesteś przekonany o poważnej chorobie albo obawiasz się jej rozwoju? Myślisz o przeprowadzaniu kolejnych konsultacji medycznych pomimo tego, że nie ma ku temu obiektywnych wskazań lekarskich? Zapewnienia lekarzy nie rozwiewają Twoich wątpliwości? Możliwe, że cierpisz na zaburzenie z lękiem o stan zdrowia, zwane również zamiennie hipochondrią. Na zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondryczne) składają się następujące kryteria objawowe: A.…

Wstęp do terapii schematu

Alicja Sobik-Lipus

Terapia schematu to niezwykle obiecująca forma terapii, wywodząca się z nurtu CBT, której skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości i innych problemów została potwierdzona w wielu badaniach. Opiera się ona na założeniu, że każdy człowiek posiada schematy pozwalające interpretować napływające do umysłu informacje. Te najważniejsze dla naszego funkcjonowania w relacjach oraz rozumienia i przeżywania siebie i świata kształtują się przede wszystkim w dzieciństwie…

O zniekształceniach poznawczych w depresji

Alicja Sobik-Lipus

Poznawcze ujęcie depresji przekonuje, że choroba ta nie jest tylko zaburzeniem emocjonalnym. Każde przykre odczucie jest wynikiem zniekształconych, negatywnych myśli, a utrzymywanie się symptomów depresji podtrzymuje nielogiczna postawa pesymistyczna. Negatywne myślenie obecne zawsze w epizodzie depresyjnym, nie pojawia się w dobrej kondycji psychicznej, tak więc to one są właściwą przyczyną niszczących chorych złych emocji. Podczas trwającej depresji te negatywne myśli…

A. Lauveng

Alicja Sobik-Lipus

„Nawet najpiękniejszy krzew różany w styczniu wygląda jak kolczasty patyk. Ta sama róża, która nadaje się jedynie do wyrzucenia na kompost zimą, następnego lata staje się objawieniem piękna. (…) Nic nie kwitnie bez przerwy. Ważne jest, abyśmy pomagali sobie nawzajem w stworzeniu takiej wspólnoty, która jest dostatecznie pojemna i cierpliwa, aby nie skazywać żadnej rośliny na zagładę przed czasem jej…

Marek Aureliusz

Alicja Sobik-Lipus

„Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy, to nie ta rzecz Ci przeszkadza, lecz Twój własny sąd o niej. I w Twojej mocy jest go zmienić.” – Marek Aureliusz

O skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej

Alicja Sobik-Lipus

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Wywodzi się bowiem z behawioryzmu – kierunku psychologicznego, zgodnie z którym zaburzenia wynikają z wyuczonych (a co za tym idzie definiowalnych oraz mierzalnych) reakcji na określone bodźce, a podświadome zjawiska i procesy psychiczne nie są tutaj brane pod uwagę. O skuteczności podejścia świadczą badania naukowe oraz…

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Alicja Sobik-Lipus

Psychoterapia poznawczo–behawioralna zwana także terapią kognitywno–behawioralną (cognitive–behavioral therapy CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Od innych nurtów terapeutycznych odróżnia się tym, że jest ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta/pacjenta, bazującym na procesie uczenia się. Terapia poznawczo-behawioralna należy do jednego z najlepiej zbadanych podejść terapeutycznych, którego skuteczność potwierdzają liczne…