Sensus

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

„Jeżeli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy, to nie ta rzecz Ci przeszkadza, lecz Twój własny sąd o niej. I w Twojej mocy jest go zmienić.” – Marek Aureliusz

Terapia osób dorosłych ze spektrum autyzmu

O zaburzeniach ze spektrum autyzmu w ostatnich latach zostało napisanych i opublikowanych wiele ważnych informacji i doniesień naukowych. Powstają coraz to nowe teorie związane z etiologią owych zaburzeń neurorozwojowych, jest coraz więcej wyjaśnień związanych z objawami oraz coraz to nowsze,… Continue Reading →

O lęku panicznym słów kilka…

Zaburzenia lękowe z napadami paniki są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń lękowych, zaraz po zespole lęku uogólnionego oraz fobii społecznej. Mają charakter przewlekły, pogarszają jakość życia oraz funkcjonowanie chorej osoby. Napad lęku trwa kilka minut, zaczyna się nagle i szybko… Continue Reading →

Lęk o zdrowie (hipochondria) cz.I

Jesteś przekonany o poważnej chorobie albo obawiasz się jej rozwoju? Myślisz o przeprowadzaniu kolejnych konsultacji medycznych pomimo tego, że nie ma ku temu obiektywnych wskazań lekarskich? Zapewnienia lekarzy nie rozwiewają Twoich wątpliwości? Możliwe, że cierpisz na zaburzenie z lękiem o… Continue Reading →

Wstęp do terapii schematu

Terapia schematu to niezwykle obiecująca forma terapii, wywodząca się z nurtu CBT, której skuteczność w leczeniu zaburzeń osobowości i innych problemów została potwierdzona w wielu badaniach. Opiera się ona na założeniu, że każdy człowiek posiada schematy pozwalające interpretować napływające do umysłu informacje…. Continue Reading →

O zniekształceniach poznawczych w depresji

Poznawcze ujęcie depresji przekonuje, że choroba ta nie jest tylko zaburzeniem emocjonalnym. Każde przykre odczucie jest wynikiem zniekształconych, negatywnych myśli, a utrzymywanie się symptomów depresji podtrzymuje nielogiczna postawa pesymistyczna. Negatywne myślenie obecne zawsze w epizodzie depresyjnym, nie pojawia się w… Continue Reading →

„Nawet najpiękniejszy krzew różany w styczniu wygląda jak kolczasty patyk. Ta sama róża, która nadaje się jedynie do wyrzucenia na kompost zimą, następnego lata staje się objawieniem piękna. (…) Nic nie kwitnie bez przerwy. Ważne jest, abyśmy pomagali sobie nawzajem… Continue Reading →

O skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych podejść terapeutycznych w historii psychoterapii. Wywodzi się bowiem z behawioryzmu – kierunku psychologicznego, zgodnie z którym zaburzenia wynikają z wyuczonych (a co za tym idzie definiowalnych oraz mierzalnych) reakcji na określone… Continue Reading →

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo–behawioralna zwana także terapią kognitywno–behawioralną (cognitive–behavioral therapy CBT), jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Od innych nurtów terapeutycznych odróżnia się tym, że jest ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i… Continue Reading →

© 2018 Sensus — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑