Konsultacje psychologiczne – polegają na omówieniu aktualnie doświadczanego problemu i na interwencji związanej z przeżyciem przykrego wydarzenia. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności pacjenta oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. Często jest wstępem do psychoterapii indywidualnej, a dla pacjenta jest okazją do poznania specjalisty oraz sprawdzenia, czy terapia psychologiczna wydaje się obu stronom właściwym sposobem pomocy.
Terapia indywidualna – to najpowszechniejsza forma pomocy terapeutycznej, polegająca na współpracy terapeuty i klienta. Podczas pierwszych spotkań, wspólnie określany jest cel psychoterapii, w oparciu o aktualne problemy, trudności i historię pacjenta oraz wiedzę i doświadczenie terapeuty. Dalsza wspólna praca ukierunkowana jest na osiągnięcie ustalonego celu – rozwiązanie problemu, w oparciu o stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych, skoncentrowana na „tu i teraz”, usystematyzowana i ograniczona w czasie.
Terapia par – przeznaczona jest dla związków, które mają problemy ze zrozumieniem, wyrażaniem myśli, uczuć, różnicą poglądów, wyobrażeń i celów. Celem terapii jest wywołanie pozytywnych emocji. Para uczy się nowych umiejętności komunikowania się, klarownego wyrażania własnych myśli i uczuć, rozwiązywania problemów, wprowadzania zmian w zachowaniu. Szczególne miejsce w terapii ma trening komunikacji, modyfikacja nierealistycznych oczekiwań, dająca szanse na trwałe zmiany zachowań partnerów. Cele terapii są określone na początku, na podstawie zgłaszanych problemów. Uzyskanie poprawy mierzone jest w kategoriach związanych ze zmianą zachowań w określonych sferach problemowych uzyskanych poprzez nabyte nowe umiejętności.
Wizyty domowe – podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia wizyty domowej jest sytuacja, w której pacjent ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie może zgłosić się osobiście do gabinetu. Ze względu na sytuacje życiowe, forma ta polecana jest w szczególności do rodziców malutkich dzieci oraz osób starszych. Główną zaletą wizyty domowej jest pozostanie Klienta w zasiegu własnej strefy komfortu, która stwarza dogodne dla psychoterapii czy konsultacji psychologicznej warunki.